เยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่ามาตรฐานในการ ซื้อ – ขาย บ้านต้องการเป็นเจ้าของบ้านเพิ่มมากขึ้น